روشن شدن تاریکخانه شرکت‌های دولتی با افشای صورت‌های مالی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گام نخست در مسیر اصلاح روندهای شرکت‌های دولتی است و این تاریک‌خانه مهم بودجه در یک اتاق روشن و شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار می‌گیرد، اقدامی که دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057175/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری