روسیه به تجارت با آسیا وابسته‌تر شد

سرویس گمرک همچنین هر دو جهت تجارت را برای محصولات جداگانه گزارش داد اما آنها را در گروه‌های گسترده‌ای ادغام کرد. این داده‌ها نشان داد مجموع واردات روسیه در سال ۲۰۲۳، افزایش یافت و ماشین آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه و سایر محصولات مرتبط، ۲۴ درصد رشد کرد و به ۱۴۶ میلیارد دلار رسید.

مجموع واردات روسیه در سال ۲۰۲۳، به میزان ۱۱.۷ درصد افزایش یافت و به ۲۸۵.۱ میلیارد دلار رسید. واردات از اروپا با ۱۲.۳ درصد کاهش، به ۷۸.۵ میلیارد دلار رسید اما واردات از آسیا، ۲۹.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۸۷.۵ میلیارد دلار بالغ شد.

داده‌های سرویس گمرکی روسیه نشان داد وابستگی مسکو به تجارت با آسیا در سال ۲۰۲۳، رشد چشمگیری پیدا کرد و همزمان، تجارت با بازارهای اروپایی کاهش یافت.

براساس این داده‌ها، کل صادرات روسیه در سال ۲۰۲۳، با ۲۸.۳ درصد کاهش، به ۴۲۵.۱ میلیارد دلار رسید و صادرات این کشور به اروپا، ۶۸ درصد کاهش یافته و به ۸۴.۹ میلیارد دلار بالغ شد. در مقابل، صادرات روسیه به آسیا با ۵.۶  درصد افزایش، به ۳۰۶.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و سهم این منطقه در صادرات روسیه، از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۷۲ درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، صادرات آنچه سرویس گمرکی روسیه، محصولات معدنی نامید از جمله محصولات انرژی مانند نفت، به میزان با ۳۳.۶ درصد کاهش یافت و به ۲۶۰.۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات فلزات و محصولات فلزی، با ۱۵ درصد کاهش، به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

به گزارش ایسنا، مسکو اندکی پس از آغاز حمله نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۲ که تحریم‌های گسترده کشورهای غربی را به دنبال داشت، انتشار آمار ماهانه صادرات و واردات را متوقف کرد.

سرویس گمرکی روسیه روز دوشنبه، تنها نمودارهایی را منتشر کرد که نشان می‌دهند وابستگی به کشورهای آسیایی در صادرات و واردات، در واکنش به تحریم‌های غربی، به شدت افزایش یافته است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112417437/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF