روزنامه "اعتماد" تاریخ را تحریف نکند / رکورد تورم در دولت "تدبیر و امید" شکسته شده است


تهران – ایرنا – روزنامه اعتماد در حالی پیش بینی کرده که رکورد تورم در دولت سیزدهم شکسته می شود که رکورد تورم ۷۰ ساله در دولت قبل با رقم ۵۹.۳ درصد شکسته شده و سلطان تورم لقب دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987200/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری