روحانی چه تورمی تحویل گرفت و چه تورمی تحویل داد؟


تهران- ایرنا- رشد نقدینگی ۲۵ درصدی، انتظارات تورمی کنترل شده، بازار ارز باثبات و نرخ ارز در حال کاهش، از مهمترین امتیازاتی بود که روحانی آن را از دولت قبل از خود گرفت. در مقابل اما نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی، انتظارات تورمی بی‌سابقه، بازار ملتهب ارز و روند افزایشی نرخ ارز و همچنین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، میراثی بود که روحانی برای دولت سیزدهم بجا گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219714/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری