روایت ایرنا از صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲


اصفهان-ایرنا- صنعت فولاد ایران در سالی که گذشت روزهای پر فراز و نشیب زیادی را پشت‌ سر گذاشت و رویدادهای تلخ و شیرین زیادی در دفتر خاطرات و تجربه فولادمردان و فولادزنان ایران زمین ماندگار شد، ۲ رویداد مهم ارتقا به جایگاه هفتم فولادسازان جهان و چالش ناترازی انرژی برای فولادسازان در این سال رقم خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426835/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری