روابط عمومی وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه برتر معرفی شد


تهران- ایرنا- شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان دستگاه برتر معرفی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114046/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری