رفع ناتزاری‌ها در برنامه هفتم/ از اصلاح ساختار بودجه تا اختیارات ارزی بانک مرکزی


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی از کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه هفتم خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از آن است که یا بودجه دولت ناتراز است یا مجموعه ناترازی‌ها درحوزه بانکی، انرژی و صندوق های بازنشستگی وجود دارد که تلاش شده تا برای هر کدام احکام جداگانه‌ای پیش‌بینی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118188/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری