رفع ناترازی گاز در کشور، از جمله اولویت‌های مهم برنامه هفتم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم برنامه هفتم بحث رفع ناترازی گاز در کشور است‌، گفت: در تنظیم این برنامه در خصوص راندمان پایین نیروگاه‌ها و بحث بهینه سازی مصرف انرژی توجه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143420/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA