رفع دغدغه مسکن کارگران با ساخت خانه های کوچک مقیاس

این کارشناس حوزه کار یادآور شد: اوایل انقلاب و همچنین دهه ۷۰ هر سازمان و کارخانه و مجموعه‌ای یک تعاونی مسکن ایجاد کرده بود. این تعاونی مسکن چند جانبه بود؛ یک طرف کارفرما، یک طرف کارگر و یک طرف دولت پای کار بودند و با هم بسیج می‌شدند و یک خانه ساخته می‌شد، کارفرما وام و تسهیلات را تامین می‌کرد، کارگر داشته خود را می‌آورد و دولت زمین در اختیار می‌گذاشت و حاصل این مشارکت چند جانبه موجب شده بود که مسکن تولید شود.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: ساخت خانه‌های کوچک مقیاس برای اسکان و رفع دغدغه مسکن کارگران در شرایط فعلی اقتصاد و بازار مسکن تا حد زیادی موثر و کارگشاست.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314734/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3

وی افزود: در حال حاضر نه تنها کارگران بلکه بیشتر مردم توان خرید خانه های انبوه سازی را ندارند ولی اگر یک تعاونی انبوه ساز این کار را بر عهده بگیرد از جهت ساخت خانه‌های ارزان قیمت قابل توجه است و خود افراد در ساخت این واحدها مشارکت کنند لذا دولت باید از تعاونی ها حمایت کند.

صالحی تصریح کرد: امروز شیوه تعاونی بسیار بهتر از سایر طرح‌هاست؛ بنابر این اگر حقیقتا دغدغه تامین مسکن مردم یا کارگران را داریم این کار از طریق تعاونی‌های مسکن اتفاق می افتاد.

ولی الله صالحی در گفت وگو با ایسنا در خصوص ساخت واحدهای کوچک مقیاس به منظور رفع دغدغه مسکن کارگران اظهار کرد: ساخت خانه‌های کوچک مقیاس برای کارگران بی اثر نیست زیرا یک محل سکنا به حساب می‌آید اما بهترین راه برای تامین مسکن کارگران راه تعاونی است.