رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از ایرادات برطرف شد و بخشی از آن  باقی ماند که در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس جهت تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت. 

عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور پیدا کردند و ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره بهای املاک مسکونی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از ایرادات وارده به طرح ساماندهی بازار اجاره بهای املاک مسکونی به  نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بازمی‌گشت. از جمله این ایرادات به بند مربوط به ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بود؛ به عنوان مثال شورای نگهبان واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون تعیین ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شد را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که با تعیین ضابطه توسط کمیسیون عمران مجلس این ایراد بر طرف شد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100660/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86