رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از ایرادات برطرف شد و بخشی از آن  باقی ماند که در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس جهت تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت. 

عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور پیدا کردند و ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره بهای املاک مسکونی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100660/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از ایرادات وارده به طرح ساماندهی بازار اجاره بهای املاک مسکونی به  نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بازمی‌گشت. از جمله این ایرادات به بند مربوط به ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بود؛ به عنوان مثال شورای نگهبان واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون تعیین ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شد را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که با تعیین ضابطه توسط کمیسیون عمران مجلس این ایراد بر طرف شد.