رفع انحصار در استفاده از تجهیزات پزشکی

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع مقرراتی مخل محیط کسب و کار، کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی در نشست خود نسبت به حذف محدودیت ایجاد شده در بهره‌برداری از دستگاه CBCT در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت اقدام کرد.

 این محدودیت بر مبنای سطح‌بندی توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال 1404 (ضوابط محاسبه و توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای) ایجاد شده بود.

 با توجه به سطح بندی، به ازاء هر ۳۵۰ هزار نفر جمعیت یک دستگاه به مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت تعلق می‌گرفت، و تعداد زیادی متقاضی این دستگاه از سال 1397 موفق به گرفتن موافقت اصولی دستگاه CBCT نشده بودند.

بر اساس این گزارش، با توجه به موافقت دستگاه مرتبط یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی، این تصمیم در نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار مصوب خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857212/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری