رفع انحصار از صدور مجوز با برگزاری منظم آزمون‌ها

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری ساعت ۱۴ سیمای با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم تسهیل کسب و کارهاست که در سند تحول دولت سیزدهم نیز بر آن تأکید شده است، افزود: به ویژه در سالی که به عنوان تولید و اشتغال‌زایی نام‌گذاری شده  است موضوع تسهیل کسب و کارها به طور ویژه در دستور کار دولت است.

خاندوزی تأکید کرد: بر اساس تصمیم هیات مقررات زدایی مقرر شد که دستگاه‌ها ملزم باشند به صورت دوره‌ای بلکه هر سه ماه یکبار آزمون لازم برای صدور مجوز را برگزار کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مصادیقی از این مشکل گفت: برای مثال یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی ۵ سال است که آزمون برگزار نکرده است و یا برای صدور پروانه کارگزاری گمرکی چند سال است که آزمونی  برگزار نشده بود و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اینکه دولت پیشگام این اتفاق مبارک به نفع اشتغال مردم باشد دستور لازم را صادر کردیم تا گمرک جمهوری اسلامی ایران به سرعت آزمون را برگزار  کند و بعد از آن هم به صورت دوره‌ای آزمون را داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84861401/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌ها به برگزاری آزمون به‌صورت سه ماه یکبار برای صدور مجوز تصریح کرد: پیش از این دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز نیاز به برگزاری آزمون داشتند سلیقه‌ای عمل کرده و برگزاری آزمون در مواردی حتی تا 10 سال به تعویق افتاده بود و قاعدتاً مجوزی هم صادر نمی‌شد و انحصار هم ایجاد می‌شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری