رعایت عدالت در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد گفت: بنا نداریم از فعالان اقتصادی که با مشقت و زحمت و با وجود دست اندازهای غیرطبیعی و شرایط تحریم و فشارهای دستگاه‌های اجرایی کشور در حال فعالیت هستند ریالی به ناحق مالیات دریافت کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198264/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری