رضایی: شورای‌عالی اقتصاد محلی برای دور زدن قانون نیست


تهران- ایرنا- دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: شورای‌عالی هماهنگی اقتصاد کشور تکرار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست و بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240680/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری