رشد ۹۱ و ۱۰ درصدی کشفیات مواد مخدر و قاچاق انسان در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- رییس کل گمرک ایران از تشکیل ۲ هزار و ۷۲۱ پرونده به ارزش ۲ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان در بحث کشفیات خبر داد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال میزان کشفیات مواد مخدر ۹۱ درصد و قاچاق انسان ۱۰ درصد رشد داشته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85025039/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری