رشد ۷.۹ درصدی اقتصاد حاکی از گام بلند کشور برای تحقق شعار سال است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره رشد ۷.۹ درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال، اعلام کرد: آمار رشد اقتصادی و گزارش عملکرد صنایع بزرگ بورسی در فصل تابستان حاکی از گام بلند کشور در تحقق شعار سال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238238/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری