رشد ۷.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در تابستان/ بازیابی تدریجی سرمایه‌های مستهلک شده سال‌های اخیر


تهران- ایرنا- گزارش جدید بانک مرکزی از رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در بیشتر سال‌های دولت گذشته ارقام منفی را تجربه کرده بود، در تابستان امسال رشد چشمگیر ۷.۳ درصد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977866/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری