رشد ۶۰ درصدی درآمدهای دولت/ هشت پروژه سرمایه‌گذاری چین در ایران قطعی شد


تهران – ایرنا – سخنگوی اقتصادی دولت از رشد ۶۰ درصدی درآمدهای دولت در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در بخش هزینه ها نیز هزینه های دولت ۵۲ درصد رشد یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036118/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری