رشد ۶۰۰ درصدی فروش کالاهای اموال تملیکی در ۸ ماه امسال


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی از فروش هفت هزار میلیارد تومان کالا و رشد ۶۰۰ درصدی در هشت ماهه امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976618/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری