رشد ۵۶ درصدی درآمد مالیات بر کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال


تهران – ایرنا – رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درآمد مالیات بر کالاها و خدمات در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964456/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری