رشد ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲/ مالیات بر سوداگری ابزار تنظیم‌گری است


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی از رشد ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه آینده خبر داد و گفت: این افزایش سهم مالیاتی در بودجه بدون فشار به مالیات‌دهندگان و بخش تولید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020153/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری