رشد ۴۶ درصدی فروش بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان در ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با تشریح عملکرد بخش اقتصادی این بنیاد در سال گذشته، جزئیاتی از میزان فروش، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078331/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری