رشد ۴۲ برابری تحویل کالاهای اموال تملیکی به مالکان در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تحویل کالاها به مالکان اصلی، یکی از مهمترین رویکردهای این سازمان در دولت سیزدهم است که در سال گذشته نسبت به ۲۹ سال قبل از آن (از زمان تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰)، رشد ۴۲ برابری داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215829/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری