رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران و فروکش کردن تورم بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۹.۲ درصد بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۹.۴ درصد برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909760/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

این نهاد پیش بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال جاری نیز به ۳ درصد برسد. رشد متوالی سه ساله اقتصاد ایران نشان دهنده خنثی شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور است؛ چیزی که صندوق بین المللی پول پیش‌تر از آن سخن گفته بود.

این نهاد بین المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴۰.۱ درصد محاسبه کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه پیش بینی کرده است در سال جاری نرخ تورم در ایران نه تنها نسبت به سال قبل افزایش نیابد بلکه به ۴۰ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی و با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا رشد مثبت داشته باشد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد.

این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری