رشد ۲ برابری طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: طرح‌های دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این استان از ۱۳ طرح در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۶ مورد در مرداد امسال رسیده که ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205760/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری