رشد ۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری دارایی نامشهود در سال ۲۰۲۱


تهران- ایرنا- رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود، گفت: سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در سال ۲۰۲۱ در سطح جهان نزدیک به ۷۴ تریلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۵ درصد رشد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199857/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری