رشد ۲۳۸ درصدی توسعه انبارهای تملیکی در دولت سیزدهم/ تعیین تکلیف ۷ میلیارد تومانی کالاها


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۲۳۸ درصدی توسعه و تجهیز انبارهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174767/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81