رشد ۱۰۵ درصدی وام دهی به شرکت‌های دانش بنیان در ۴ ماهه نخست امسال


تهران- ایرنا- پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از سوی شبکه بانکی کشور که در سال گذشته با رشد ۱۶۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه شده بود، در ۴ ماهه نخست امسال نیز با جهشی ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تداوم تامین مالی این شرکت‌ها را رقم زد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199948/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری