رشد ۱۰۵ درصدی سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی با حمایت دولت


بیرجند – ایرنا – انواع سرمایه‌گذاری خارجی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری از پیشران‌های اقتصادی خراسان جنوبی محسوب می‌شود که با حمایت دولت در این بخش‌ها به‌طور میانگین رشد ۱۰۵ درصدی سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967816/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری