رشد در فراز؛ تورم در نشیب


تهران- ایرنا- کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد، کاهش تورم ماهانه به ۲ درصد در شهریور ماه، افزایش رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد در بهار ۱۴۰۲، نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در جهت کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی در حال به ثمر رسیدن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208497/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری