رشد تولید و مهار تورم، از مهم‌ترین محورهای برنامه هفتم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دولت بر این است که از اولویت های اصلی برنامه هفتم  اقتصاد مقاومتی، رشد تولید، ایجاد اشتغال و مهار تورم، باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143296/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA