رشد تولید با مهار تورم محقق می‌شود


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: رشد تولید فقط با مهار تورم امکان‌پذیر است و در این مسیر وزارت اقتصاد اصلاحات ساختاری را از بدو آغاز به کار خود در بخش مالیات، نظام کسب و کار و سایر بخش‌ها آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066700/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری