رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، روند تشکیل سرمایه در طول ۶ سال گذشته تغییرات زیادی داشته است، به طوری که در سال ۹۷ و ۹۸ آمارها نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های اقتصادی در مدار منفی قرار دارند؛ اما در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم به نقطه مطلوب رسیده‌اند.

میانگین تشکیل سرمایه ناخالص ماشین‌آلات نیز در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۱۰.۴ درصد بود که این رقم در سه سال گذشته به مثبت ۱۱.۹۳ درصد رسید.

رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

منبع: https://www.irna.ir/news/85525945/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85