رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: بر اساس آمار، تا ۲۵ اسفند سال گذشته بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به چهار بانک و موسسه اعتباری غیردولتی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112113/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری