رشد اقتصادی بهار ۶.۲ درصد شد


تهران- ایرنا- گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور در بهار امسال منتشر شد و بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233982/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B6-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری