رسوب‌زدایی دولت سیزدهم از انبارهای خاک‌خورده دولت‌های گذشته


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در راستای احقاق حقوق مردم و امانت‌داری، کالاهای خاک‌خورده در انبارهای اموال تملیکی، بر تسریع در تعیین‌ تکلیف این کالاها تأکید کرد و در دو سال فعالیت خود موفق به ثبت رکوردهای متعدد در این زمینه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418652/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری