رسانه منتقد دولت، افتضاح روحانی را به پای رئیسی نوشت


تهران- ایرنا- برخی رسانه‌ها امروز با انتشار آماری که در آن به کاهش شدید مصرف برخی اقلام خوراکی اساسی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ اشاره کرده بود، این آمار را به عملکرد دولت سیزدهم نسبت داده و به همین بهانه به دولت تاختند؛ در حالی که این آمارها محصول عملکرد دولت گذشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237028/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری