رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد برگزار شد

رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد برگزار شد

ایسنا/مازندران مدیرکل بندرامیرآباد گفت مانور ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با رویکرد پدافند زیستی با هدف ارزیابی توان تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی موجود در هنگام مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار در بندرامیرآباد برگزار شد.

وی همکاری فی مابین ارگان های دریایی ، عملیاتی و امدادی منطقه و تمرین های دوره ای منسجم را لازمه اجرای عملیات مشترک موفق در مواقع اضطرار عنوان و ضمن مطلوب ارزیابی کردن کیفیت اجرای مانور ترکیبی منطقه ای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد ، از تمامی واحدها اعم از معاونت های دریایی ، بندری ، برنامه ریزی و توسعه منابع ، فنی و مهندسی ، اداره حراست ، روابط عمومی ، یگان حفاظت و سایر دست اندرکاران برگزاری این مانور قدردانی کرد.

وی در ادامه بر آماده سازی همه جانبه در مقابله با تهدیدات دشمن تأکید و نیاز به تفکر استراتژیک و انگیزه وافر برای انجام کار بلند مدت جهت دستیابی به عملکرد مطلوب در این حوزه اشاره و برگزاری مانورهای مختلف در بنادر شمالی را با توجه به استقرار سکوهای اکتشافی در منطقه و تردد کشتی ها با کاربری های متفاوت در دریای خزر جهت ارتباط اقتصادی کشورها و احتمال بروز سوانح و حوادث امنیتی و خرابکارانه و آلودگی محیط زیست دریایی ، امری ضروری برشمرد.

موسی پور در ادامه ، اجرای طرح تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بندرامیرآباد ، بهره گیری از تفاهم نامه همکاری در شرایط اضطراری با صنایع همجوار پسکرانه شرقی دریای خزر ، ارتقاء سطح همکاری بین ارگان ها و نهادها به منظور استفاده بهینه از امکانات ، اجرای الزامات و اهداف کنوانسیون ها ، قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط ، ارزیابی و حصول اطمینان از آمادگی تیم های عملیاتی ، ارزیابی منابع پشتیبانی کننده عملیات ها در شرایط اضطرار ، بالا بردن سطح آگاهی و آمادگی دریانوردان در زمان مواجهه با سوانح و ارتقاء ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بخشی از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی موسی پور  امروز در حاشیه این رزمایش که با حضور نمایندگان واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بنادرودریانوردی ، ارزیابان مراکز HSE بنادر کشور و برخی از مدیران صنایع همجوار در محدوده محوطه های بارانداز بندرامیرآباد برگزار شد ، با بیان اینکه مرجع حاکمیت دریایی ایران با بهره گیری از مفاهیم پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از طریق اقدامات تخصصی به دنبال افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری ، ارتقاء پایداری ملی و تداوم فعالیت های حیاتی در دریای خزر است، برگزاری این گونه مانورها را سنجشی مناسب در جهت ارزیابی توان تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی موجود در هنگام مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار دانست.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402945/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری