رای شورای رقابت علیه کروز/ رکورد دست‌نخورده همتی/ فراموشی واعظی درباره تخلیه خزانه


تهران – ایرنا – رای شورای رقابت علیه انحصارگری شرکت کروز، رکورد دست‌نخورده عبدالناصر همتی و دولت دوازدهم در بالاترین تورم،اظهارات فعالان اقتصادی درباره رشد صادرات در دولت سیزدهم، بازگشت رشد به اقتصاد کشور و ثبت بالاترین عملکرد بودجه عمرانی و …، مهمترین مطالب اقتصادی ایرنا در تعطیلات نوروزی بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071554/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری