رایزنی ایران و عربستان برای آغاز روابط پولی و بانکی دو کشور


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره با همتای عربستانی خود برای آغاز مجدد روابط پولی و بانکی دو کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113439/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری