راه رقابت «عادلانه» در بازار وکالت


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: مصوبه اخیر مجلس هیچ بار جدیدی بر عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوز هایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231834/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری