راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ساحل عاج بررسی شد

وی درباره سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی دنیا در داخل و خارج از کشور خود؛ گفت: صندوق توسعه ملی نیز آمادگی دارد در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده و در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم خطر و پربازده، به کشورهای آفریقایی نیز ورود پیدا کند که این امر از طریق وجود اتحادیه‌ای از این کشورها، با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون مشترک همکاری‌های بین دو کشور در سال ۲۰۰۷، گفت: تا یک ماه و نیم دیگر دومین کمیسیون مشترک قرار است در آبیجان برگزار شود که امیدواریم  این نشست که در ماه اکتبر برگزار خواهد شد باعث تحکیم روابط اقتصادی دو کشور شود و با افتخار ما می توانیم در این کمیسیون مشترک، به منظور گفتگو در خصوص سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در ساحل عاج میزبان هیأتی از صندوق ایران باشیم.

در ادامه «تاماکولو واتارا» سفیر ساحل عاج، با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال است که روابط خوبی بین کشور ساحل عاج و ایران شکل گرفته است، گفت: متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور به حد دلخواه نرسیده است.

تاماکولو واتارا، همچنین سرمایه گذاری در زمینه انرژی و صنایع نفتی را از دیگر پیشنهادات خود عنوان کرد و گفت: در این خصوص با شرکتی در ایران نیز گفت و گو شده و این شرکت نیز تمایل به همکاری دارد.

غضنفری ضمن استقبال از ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری در بخش انرژی ساحل عاج گفت: چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل به ورود در این بخش داشته باشند؛ صندوق توسعه ملی نیز حمایت ارزی مناسبی از آن خواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری اقتصادی ۱۵ شرکت ایرانی در ساحل عاج، افزود: با توجه به انحصار تولید ۴۰ درصد کاکائو جهان در این کشور، هم اکنون پتانسیل‌های بالایی در زمینه‌های کشاورزی به ویژه فرآوری و صنعت تولید کاکائو وجود دارد؛ همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت های جاده‌ای، راه آهن و فرودگاه نیز می‌تواند زمینه مناسب همکاری های مشترک دو کشور باشد.

«حسین عیوضلو» با بیان اینکه معرفی پروژه‌های زود بازده و ارزآور از سوی ساحل عاج می تواند راهگشا باشد، گفت: مقرر شد این پیشنهاد طی نامه ای به سفیر ساحل عاج منعکس و هماهنگی‌های لازم با شرکت نفتی ساحل عاج و وزارت نفت آن کشور به عمل آید.

وی افزود: در زمینه استخراج نفت و گاز نیز پیشرفت زیادی نداشتیم و ایران با سرمایه گذاری در ساحل عاج به طور قطع عامل موفقیت‌های بسیاری خواهد بود.

سفیر ساحل عاج با اشاره به تأمین ۴۰ درصد سرمایه‌ اتحادیه‌ای متشکل از هشت کشور آفریقایی توسط این کشور، تصریح کرد: سرمایه گذاری در ساحل عاج به منزله‌ دسترسی آسان به تمام کشورهای عضو این اتحادیه است که ارز یکسانی دارند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تأکید دو طرف مبنی بر ضرورت تسریع این امر، اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا در صورت امکان قبل از تشکیل اجلاس مشترک دو کشور در مهرماه امسال در شهر آبیجان، طرفین به افق همکاری مشترک دست یافته و زمینه امضای تفاهم نامه در کشور ساحل عاج فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880754/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

وی همچنین به تجربه بالای ایران در زمینه ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: نیاز ساحل عاج در بخش مسکن ۳۰ هزار واحد در سال است و هم اکنون نیز چند شرکت ایرانی در این زمینه در ساحل عاج فعالیت می‌کنند که می تواند افزایش یابد.

همچنین عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در خصوص نتایج حاصل از نشست انجام شده نکاتی عنوان و تصریح کرد: از بین حوزه های مختلف سرمایه‌گذاری مطرح شده توسط سفیر ساحل عاج، در گام اول حوزه نفت و گاز و انرژی برای صندوق حائز اهمیت است که در این خصوص می‌توان با همکاری طرف‌های ایرانی به ویژه گروه مپنا و شرکت ملی نفت کنسرسیومی تشکیل و در زمینه تعمیر، نگهداری، ارتقای کیفیت و احداث، به صورت مشترک سرمایه‌گذاری نمود.

به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» در نشست مشترک با تاماکولو واتارا، سفیر ساحل عاج در ایران گفت: صندوق توسعه ملی بانک مرکزی دوم ایران است که منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد.

وی افزود: راه‌های سرمایه‌گذاری در ساحل عاج می‌تواند با حضور نمایندگانی از بخش انرژی ساحل عاج، وزارت نفت و شرکت انرژی ایرانی در قالب کنسرسیوم مشترکی بررسی شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری