راغفر: دلارزدایی حداقل ۲۰ سال زمان می‌برد اما قطعا اتفاق می‌افتد


تهران- ایرنا- «حسین راغفر» اقتصاددان اصلی‌ترین الزام برای رهایی از قید و بندهای دلاری را تحول در تولید می‌داند آن هم نه تنها تولید نفت و گاز بلکه تولیدی که در آن نقش فناوری و نیروی انسانی برجسته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218865/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری