رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و کالاها وجود دارد


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: در ساختار اقتصادی کشور تولید وابسته به واردات است و واردات تابعی از نرخ ارز است و در نتیجه می‌توان گفت که رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و کالاها وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114106/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری