رئیس مرکز دادرسی مالیاتی: رضایت مودیان در ۷۵ درصد پرونده های حل اختلاف حاصل می شود

رستم پور روند رسیدگی به پرونده های مودیان بزرگ مالیاتی را متفاوت خواند و خاطرنشان کرد: به پرونده های مربوط به مودیان بزرگ خارج از نوبت رسیدگی می شود، چون برای سازمان امور مالیاتی اولویت دارند.

صداقت رمز مواجه نشدن با چالش های مالیاتی

علت دعوای مالیاتی اغلب پذیرش مالیات تعیین شده است

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک درصد مجموع پرونده هایی که در شورای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود به مرحله هیات هم عرض می رسد.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی: رضایت مودیان در ۷۵ درصد پرونده های حل اختلاف حاصل می شود

رستم پور یادآورشد: مودی در چنین شرایطی اسناد و مدارک را در هیات ها مطرح می کند و بر همین اساس اطاله دادرسی، تاخیر در وصول مالیات و دیگر مسائل می شود.

به گفته وی گاه شکایات مربوط به استفاده از اعمال معافیت هاست، مودی انتظار اعمال معافیت هایی را دارد که مورد پذیرش قرار نگرفته است و از همین رو طرح شکایت می کند.

وی یادآور شد: در صورتی که مودی به نتیجه رای هیات بدوی اعتراضی نداشته باشد، حکم قطعی صادر و در غیر این صورت به هیات تجدید نظر ارجاع می شود.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: منظور از پرونده های بزرگ آن دسته از مودیانی هستند که سهم عمده ای از منابع مالیاتی را تامین می کنند، بخش کمی از پرونده ها شاید ۲۰ درصد از پرونده ها، نزدیک به ۹۰ درصد منابع دولتی را تامین می کنند از همین رو به اختلافات آنان در فرآیند دادرسی باید به سرعت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: این نوع پرونده ها هم با دقت خاصی بررسی می شوند، از سوی دیگر چون ارقام بسیار بالایی حتی در حد چند هزار میلیارد تومان در آنها مطرح است، مودیان نیز به دنبال آن هستند که مالیات کمتری پرداخت کنند و حداکثر استفاده را از مزایای قانونی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949295/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

حداقل یک میلیون تومان هزینه رسیدگی به هر پرونده شکایت در شورای حل اختلاف

وی در توصیه به مودیان برای مواجه نشدن با مشکلات مالیاتی و طرح دعوا و اعتراض اعلام کرد: در صورتی که مودیان در ابراز اظهارنامه ها، مسائل را بر مبنای حقیقت مطرح و مستندات و مدارک مالی را نگهداری و در زمانبندی مناسب ارائه کنند، با چنین مشکلاتی مواجه نمی شوند.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بحث دیگر را حفظ و ارائه مستندات و مدارک مالی دانست و گفت: مردم بسیاری از هزینه ها را در دفاتر مالی خود ثبت می کنند اما مستندات را نگه نمی دارند که در چنین شرایطی وارد چالش با مامور مالیاتی می شوند و مامور نیز موظف به نپذیرفتن است.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شاکی پرونده که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است، در صورت اعتراض به حکم هیات تجدید نظر می توانند مساله را در هیات هم عرض مطرح کنند.

رستم پور اظهار داشت: ۲۵ درصد پرونده ها در هیات بدوی به هیات تجدید نظر ارجاع داده و برای آن رای قطعی صادر می شود.

رستم پور اضافه کرد: امروز نظام مالیاتی به لحاظ اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های خود، دسترسی قابل قبولی به داده های مالیاتی و مالی دارد در نتیجه مودیان برای جلوگیری از ورود به چالش با ماموران مالیاتی، باید صداقت را در ابراز اظهارنامه ها رعایت کنند.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مدت زمان و هزینه بررسی هر پرونده اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد اولیه هزینه سربار هر پرونده ای که وارد هیات حل اختلاف می شود، کمتر از یک میلیون تومان نمی تواند باشد.

وی اظهارداشت: زمان مورد نیاز برای رسیدگی به شکایات نیز بستگی به نوع پرونده دارد اما در هر مرحله، از زمان طرح اعتراض تا اجرای دیگر مراحل، ۲ تا سه ماه زمان می برد که در مجموع می توان برآورد زمانی رسیدگی به هر پرونده از چهار تا ۶ ماه می رسد.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شورای حل اختلاف برنده و بازنده معنا ندارد، گفت: اساس رسیدگی به شکایات و اعتراض ها، اعاده حق شاکی که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است می شود.

وی با بیان اینکه رعایت این نکات از طرح بسیاری از دعاوی و اعتراضات جلوگیری می کند، افزود: از سوی دیگر گاه مودیان گاه به علت سهل انگاری مدارک و مستندات را نگهداری می کنند اما در زمان مقرر برای ثبت در دفاتر مالیاتی ارائه نمی کنند، مامور مالیاتی نمی تواند کار را معطل نگاه دارد.

رستم پور به عمده مسائلی که منجر به طرح شکایت و اعتراض در امور مالیاتی می شود، اشاره کرد و ادامه داد: این مسائل متعدد است اما در زمان مواجهه با شخصیت های حقوقی، اغلب علت شکایات اعتراض به نتیجه رسیدگی به پرونده های مالیاتی و معطوف به پذیرفتن یا نپذیرفتن هزینه هاست.

علی رستم پور روز دوشنبه در حاشیه نشست با ماموران و مسئولان امور مالیاتی جنوب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۲۵ درصد، مجموع برگ تشخیص هایی که توسط ماموران مالیاتی صادر به عنوان طرح اعتراض به هیات های حل اختلاف ارجاع می شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری