رئیس سازمان مالیاتی: شایعه افزایش مالیات صنف طلا، بی‌اساس است


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مسیر مالیات ستانی مبتنی بر تعامل و تفاهم است، گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا فروشان بی اساس و کذب است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85334732/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری