رئیس جدید مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای منصوب شد

گفتنی است، “تاجمیر ریاحی” دارای مدرک حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم، مدرس دانشگاه در دروس حقوقی از سال ۱۳۸۴ تاکنون و معاون دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی اصفهان از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ است.

وی پیش از این نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در اصفهان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲، عضو کارگروه تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور از ۱۳۹۴ تاکنون و .. بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918808/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

به گزارش ایرنا از شادا، سید احسان خاندوزی در حکم صادره برای “ریاحی” مواردی چون “بررسی و ارزیابی بهره وری و کارآمدی امور و مقررات مالیاتی موجود در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی و شناسایی چالش های اجرایی”، “صدور رأی قطعی و لازم الاجرا و تعیین میزان مالیات در راستای عدالت مالیاتی” و “تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع موانع و مشکلات در انجام وظایف و تبادل اطلاعات” را بعنوان اولویت های کاری وی مورد تأکید قرار داده است.

وزیر اقتصاد همچنین، مواردی چون “تدوین راهکارها و چارچوب وظایف محوله در حوزه صلاحیت های حرفه ای حسابداران رسمی و مشاوران مالیاتی”، “تشکیل هیئت عالی مستشاری به منظور هم اندیشی هیئت های مستشاری مالیاتی در چارچوب عدالت، در خصوص موضوعات مختلف مالیاتی” و “ارایه مشاوره مالیاتی نسبت به موضوعات و موارد خاص، از طریق تشکیل هیئت عالی مستشاری مالیاتی” را از جمله دیگر اولویت های کاری “تاجمیر ریاحی” به عنوان رئیس جدید مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای عنوان کرده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری