رئیس‌کل بانک مرکزی عازم سن پترزبورگ روسیه شد

رئیس‌کل بانک مرکزی عازم سن پترزبورگ روسیه شد

به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور شرکت در کنکره مالی روسیه و انجام مذاکرات دوجانبه با همتای خود در حوزه پولی و بانکی، تهران را به مقصد سن پترزبورگ روسیه ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85528268/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF