رئیس‌جمهور: «پرهیز از تورم‌زایی» مهمترین رویکرد در بودجه سال آینده است


تهران- ایرنا-رئیس جمهور «پرهیز از تورم‌زایی» را محوری‌ترین مسأله مورد توجه در تنظیم بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا از هر تصمیم و اقدامی که موجب تورم‌زایی در کشور می‌شود از جمله افزایش نقدینگی و خلق پول، پرهیز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980334/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری