رئیس‌جمهور: سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170779/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3